Kalkulace výše pojistného

Typ A: Pojištění onkologických onemocnění

U pojištění onkologických onemocnění si lze sjednat dvě varianty:

Classic – zahrnuje všechny zhoubné nádory
Premium – všechny zhoubné nádory, vybrané nezhoubné a neinvazivní nádory vč. počátečních stádií

Typ A + B: Připojištění závažných onemocnění

(Kromě onkologických onemocněni ve Variantě A si pojistíte i řadu dalších závažných onemocnění: Akutní infarkt myokardu, AIzheimerova choroba nebo demence před dovršením 60 let, Amyotrofi cká laterální skleróza (ALS), Cévní mozková příhoda (CMP), Encefalitida (zánět mozkové tkáně), Hluchota, Chirurgický zákrok bypass koronárních tepen, Ochrnutí, Parkinsonova choroba před dosažením věku 60 let, Roztroušená skleróza, Slepota, Transplantace důležitého orgánu