Proč pojištění Fénix

Co byste dělali, kdyby někdo v rodině vážně onemocněl?

Možná jste si ještě nikdy podobnou otázku nepoložili. A možná naopak vás už myšlenky na nemoc někoho blízkého nebo vás samotných trápily - a ještě víc to, že jste neuměli přesně odpovědět, kdo by se v takovém případě postaral o rodinu.

Určitě je lepší být zdravý a podobné starosti nemuset řešit. Statistiky jsou ale neúprosné a s některým z vážných onemocnění se dost pravděpodobně budete potýkat. Vždyť rakovina, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, infarkt nebo transplantace jsou bohužel běžnou součástí našich životů. Věděli jste třeba, že rakovinou onemocní každý třetí Čech a každý čtvrtý na ni umře? V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě - ČR dlouhodobě obsazuje 1. místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva. Každých 8 minut přibude nový onkologický pacient!!!

Výskyt závažných onemocnění v Česku každoročně roste. V onkologické zátěži dokonce patříme ke světové špičce. V roce 2011 zaznamenaly české pojišťovny 475 000 onkologických pacientů, zatímco roku 2018 už jich bylo 594 637. Rakovina však není jediný strašák. Mezi další vážná onemocnění patří třeba mrtvice s výskytem kolem 25 000 případů ročně. Díky kvalitnější zdravotní péči ale na vážná onemocnění umírá méně pacientů. Za posledních 10 let se tak například podařilo snížit úmrtnost na infarkt o 23 %.

Ale jistě sami ve svém okolí znáte někoho s vážnou diagnózou. Nepodceňujte, že se v podobné situaci může ocitnout i vaše rodina. Naštěstí existuje řešení, jak být připravený i na zlé časy.

Rakovina a další závažná onemocnění ve většině případů znemožní postiženému a často i členům jeho rodiny (v důsledku nutné péče a psychického otřesu) běžné pracovní nasazení = dochází k významnému úbytku finančních prostředků v rodinném rozpočtu. Léčba je časově a finančně velmi nákladná. Mnoho pacientů v důsledku výpadku příjmu ze zaměstnání není schopna dostát svým finančním závazkům (hypotéka, úvěr, nájem, školné…). Dochází nejen ke zhoršení zdravotního, ale i sociálního stavu pacienta. Některé druhy léčby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale je možné hradit si je individuálně, což je ovšem extrémně finančně náročné.

Pojistná doba

Pojistná doba až do 65 let věku za konstantní pojistné (další varianty do 55 nebo 45 let věku)

Pojistná událost

Pojistnou událostí je stanovení diagnózy onkologického nebo jiného závažného onemocnění pojištěného v době trvání pojištění. O pojistnou událost se nejedná, pokud byl u pojištěného jakýkoliv zhoubný nádor nebo závažné onemocnění diagnostikováno v době před uzavřením pojistné smlouvy. Čekací doba je 90 dní (doba, po kterou nelze čerpat pojistné plnění, které by jinak bylo pojistnou událostí; počítá se od prvního dne pojistné doby).

Výklad vybraných pojmů

Diagnóza - stanovení onkologického onemocnění specialistou v daném oboru, histopatologem nebo onkologem ve zdravotnickém zařízení v České republice, na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.

Chemoterapie - systémová protinádorová léčba, která spočívá v podávání léků s cytotoxickým a cytostatickým účinkem, jež je podávána jednotlivě, nebo v doporučených kombinacích.

Radioterapie - léčebná metoda, která spočívá v cílené aplikaci ionizujícího záření do nádoru a jeho bezprostředního okolí zevně nebo zavedením zdroje ionizujícího záření přímo do nádorové tkáně.

Operace - léčba onkologického onemocnění s použitím operativních procedur (pomocí manuálních nebo instrumentálních prostředků). Proceduru musí provést kvalifikovaný chirurg za účasti anesteziologa. Procedura musí být lékařsky potřebná a doporučená lékařem jako vhodná péče, nebo léčba diagnostikovaného onkologického onemocnění v souladu s aktuálními doporučeními lékařské vědy. Procedura musí být vhodná pro danou diagnózu a musí být efektivní při léčbě stavu.

Rekonvalescence - obdobím od ukončení léčby.

Recidiva - opakovaný výskyt nádorů stejného typu po úplné remisi. Úplná remise představuje zmizení veškerých příznaků uvedených v diagnóze onkologického onemocnění a jeho klinického propuknutí po ukončení procesu léčby stanovené lékařem a potvrzené prohlídkou.

Paliativní léčba - zdravotní péče v souvislosti s pojistnou událostí s cílem ulevit od příznaků onkologického onemocnění, aniž by docházelo k její léčbě. Cílem paliativní léčby je zlepšení kvality života.

Zhoubný nádor (novotvar) - nekontrolovatelný růst a množení buněk, které rostou destruktivně do okolních tkání i orgánů a vytváří druhotná nádorová ložiska (metastázy) ve vzdálených orgánech.

Nezhoubný nádor (novotvar) - neorganizovaný růst buněk, které neprorůstají přes bazální membránu do okolí a nezakládají dceřiná nádorová ložiska (metastázy).

Neinvazivní nádor (novotvar) - lokální růst nádorových buněk, které se nerozšířily za bazální membránu epitelu, ze kterého vnikly a které nenapadly okolní tkáně.

  • Zmírnění dopadu na ekonomickou situaci pojištěného způsobenou vážným onemocněním.
  • Obnosové pojištění - účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události.
  • Jakákoliv osoba, občan ČR nebo cizinec
  • Vstupní věk – 18 let až 65 let
  • Bez zkoumání zdravotního stavu, zdravotní prohlídky, dokládání příjmů či jiných potvrzení